ag视讯厅注册|官网
今天是

2018年11月甘肃省邮政行业运行情况

    2018-12-24

 2018年1-11月,全省邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成33.81亿元,同比增长17.68%;邮政行业业务总量累计完成27.99亿元,同比增长15.64%。  

 2018年11月份,全省邮政行业业务收入完成3.35亿元,同比增长13.24%;全省邮政行业业务总量完成2.92亿元,同比增长12.53%。 

 1-11月,邮政服务业务总量累计完成14.73亿元,同比增长9.61%;邮政寄递服务业务量累计完成30892.71万件,同比下降0.08%;邮政寄递服务业务收入累计完成23320.00万元,同比增长2.48%。 

 11月份,邮政服务业务总量完成1.37亿元,同比增长5.83%;邮政寄递服务业务量完成2872.57万件,同比下降0.06%;邮政寄递服务业务收入完成2417.00万元,同比下降4.58%。 

 1-11月,全省快递服务企业业务量累计完成8047.69万件,同比增长24.21%;业务收入累计完成16.94亿元,同比增长27.86%。其中,同城业务量累计完成2298.62万件,同比增长38.05%;异地业务量累计完成5744.35万件,同比增长19.43%;国际及港澳台业务量累计完成4.71万件,同比增长6.25%。 

 11月份,全省快递服务企业业务量完成945.78万件,同比增长21.57%;业务收入完成1.94亿元,同比增长22.04%。 

 

 

 

 

   

 1-11月,同城、异地、国际及港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的28.56%、71.38%和0.06%;业务收入分别占全部快递收入的15.59%、49.24%和0.81%。 

   

   

 

 

   

 

 

   

   

邮政行业发展情况表 

指标名称 

单位 

2018年11月 

比去年同期增长(%) 

累计 

当月 

累计 

当月 

一、邮政行业业务收入 

亿元 

33.81 

3.35 

17.68 

13.24 

1、邮政寄递服务 

亿元 

2.33 

0.24 

2.48 

-4.58 

2、快递业务 

亿元 

16.94 

1.94 

27.86 

22.04 

二、邮政行业业务总量 

亿元 

27.99 

2.92 

15.64 

12.53 

1、邮政寄递服务 

万件 

30892.71 

2872.57 

-0.08 

-0.06 

其中:函件 

万件 

687.42 

71.08 

-13.44 

-24.37 

包裹 

万件 

70.11 

9.14 

27.43 

10.12 

订销报纸累计数 

万份 

28331.70 

2614.24 

0.05 

0.90 

订销杂志累计数 

万份 

1088.29 

92.14 

-5.21 

-7.34 

汇兑 

万笔 

38.07 

2.98 

-23.46 

-20.11 

2、快递业务 

万件 

8047.69 

945.78 

24.21 

21.57 

其中:同城 

万件 

2298.62 

285.37 

38.05 

40.08 

异地 

万件 

5744.35 

659.93 

19.43 

15.01 

国际/港澳台 

万件 

4.71 

0.48 

6.25 

4.30 

  

  

  

  

  

  

注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 

   

   

   

   

全省各邮政行业业务总量表 

单  位 

邮政行业业务总量 

11月完成 

(万元) 

同比增长 (%) 

 

1-11月累计 (万元) 

 

同比增长 (%) 

 

占全省比重 (%) 

 

甘肃省 

29221.81 

12.53 

279935.40 

15.64 

100.00 

临夏州 

1133.52 

29.05 

10328.83 

32.49 

3.69 

定西市 

2163.55 

35.91 

18099.00 

29.72 

6.47 

武威市 

1017.64 

5.00 

12186.25 

23.52 

4.35 

嘉峪关市 

463.19 

10.86 

4844.16 

21.02 

1.73 

平凉市 

1623.18 

13.44 

15034.96 

19.86 

5.37 

金昌市 

431.65 

-1.11 

4899.35 

15.56 

1.75 

甘南州 

361.21 

8.30 

3746.40 

15.55 

1.34 

兰州市 

11348.15 

17.34 

103980.38 

15.08 

37.14 

天水市 

3297.95 

5.76 

34109.28 

13.35 

12.18 

庆阳市 

2259.61 

4.79 

21749.25 

12.04 

7.77 

白银市 

1217.53 

-3.52 

12936.31 

10.45 

4.62 

酒泉市 

1126.86 

20.90 

10717.26 

9.40 

3.83 

陇南市 

1957.22 

3.74 

18425.65 

9.22 

6.58 

张掖市 

820.57 

-7.07 

8878.33 

8.32 

3.17 

  

全省各市州邮政行业业务收入表 

单位 

邮政行业业务收入 

11月完成 (万元) 

 

同比增长 (%) 

 

1-11月累计 (万元) 

 

同比增长 (%) 

 

占全省比重 (%) 

 

甘肃省 

33542.30 

13.24 

338139.47 

17.68 

100.00 

嘉峪关市 

644.37 

16.77 

7220.38 

28.58 

2.14 

临夏州 

1249.60 

24.80 

11476.70 

23.23 

3.39 

定西市 

1806.43 

29.05 

17494.13 

22.22 

5.17 

兰州市 

13616.74 

12.85 

132391.84 

20.57 

39.15 

武威市 

1187.21 

6.56 

13829.90 

18.94 

4.09 

平凉市 

1783.89 

11.81 

16599.72 

17.78 

4.91 

甘南州 

482.36 

9.22 

4905.23 

17.37 

1.45 

张掖市 

1175.20 

14.72 

13356.35 

16.51 

3.95 

陇南市 

2022.12 

10.56 

20005.83 

15.21 

5.92 

白银市 

1523.55 

5.88 

17125.58 

14.37 

5.06 

庆阳市 

2618.78 

8.52 

26323.60 

13.59 

7.78 

天水市 

3610.16 

14.94 

38309.12 

13.51 

11.33 

金昌市 

553.41 

3.61 

5872.59 

10.24 

1.74 

酒泉市 

1268.48 

18.70 

13228.50 

7.12 

3.91 

   

   

 全省各市州快递业务量和业务收入情况表 

   

市州名称 

11月快递 

业务量 

(万件) 

同比增长 

  

(%) 

1-11月快递 

业务量 

(万件) 

同比增长 

  

(%) 

11月快递 

收 入 

(万元) 

同比增长 

  

(%) 

1-11月快递 

业务收入 

(万元) 

同比增长 

  

(%) 

甘肃省 

945.78 

21.57 

8047.69 

24.21 

19434.32 

22.04 

169444.53 

27.86 

临夏州 

29.17 

44.56 

229.95 

57.23 

514.44 

38.73 

4126.46 

41.73 

嘉峪关市 

12.76 

56.33 

116.70 

48.76 

348.35 

50.08 

3133.60 

66.93 

武威市 

20.57 

16.83 

242.63 

43.23 

544.28 

20.93 

5147.86 

28.47 

定西市 

66.77 

66.17 

460.02 

37.49 

1019.07 

68.82 

7357.92 

37.17 

金昌市 

13.34 

9.19 

135.92 

31.06 

259.10 

6.05 

2396.33 

17.73 

平凉市 

40.62 

36.98 

332.15 

25.64 

756.70 

29.12 

6266.76 

21.37 

兰州市 

479.87 

19.89 

4148.71 

24.96 

10164.26 

18.62 

90134.02 

28.97 

酒泉市 

38.54 

65.80 

290.75 

24.07 

721.89 

27.18 

6485.87 

23.41 

陇南市 

52.75 

15.98 

381.73 

21.82 

816.22 

19.45 

6461.06 

29.37 

天水市 

82.21 

5.06 

784.17 

17.36 

1495.63 

14.09 

14605.46 

21.87 

张掖市 

22.52 

17.03 

212.78 

15.94 

673.59 

27.18 

6120.75 

29.43 

甘南州 

7.15 

10.19 

59.39 

11.18 

226.35 

27.56 

1826.45 

31.34 

庆阳市 

49.50 

5.01 

369.80 

8.55 

1176.26 

20.15 

8963.73 

19.30 

白银市 

30.02 

0.44 

282.99 

5.21 

718.18 

15.71 

6418.26 

18.78 

相关新闻

中华人民共和国国家邮政局 版权所有      备案序号:京ICP备08008301号

主办单位中华人民共和国国家邮政局

State Post Bureau of The People's Republic of China