ag视讯厅注册|官网
今天是

2019年1月甘肃省邮政行业运行情况

    2019-03-05

 2019年1月,全省邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)完成4.77亿元,同比增长26.25%;邮政行业业务总量完成2.93亿元,同比增长19.21%。  

 1月份,邮政服务业务总量完成1.64亿元,同比增长22.82%;邮政寄递服务业务量完成2903.09万件,同比增长0.05%;邮政寄递服务业务收入完成2862.61万元,同比下降29.06%。 

 1月,全省快递服务企业业务量完成702.53万件,同比增长4.69%;业务收入完成1.95亿元,同比增长26.31%。其中,同城业务量完成111.92万件,同比下降35.50%;异地业务量完成590.18万件,同比增长18.72%;国际及港澳台业务量完成0.43万件,同比增长1.24%。 

 

   

 1月,同城、异地、国际及港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的15.93%、84.01%和0.06%;业务收入分别占全部快递收入的6.10%、58.74%和0.72%。 

   

 

 

 

   

邮政行业发展情况表 

指标名称 

单位 

2019年1月 

比去年同期增长(%) 

累计 

当月 

累计 

当月 

一、邮政行业业务收入 

亿元 

4.77 

4.77 

26.25 

26.25 

1、邮政寄递服务 

亿元 

0.29 

0.29 

29.06 

29.06 

2、快递业务 

亿元 

1.95 

1.95 

26.31 

26.31 

二、邮政行业业务总量 

亿元 

2.93 

2.93 

19.21 

19.21 

1、邮政寄递服务 

万件 

2903.09 

2903.09 

0.05 

0.05 

其中:函件 

万件 

67.08 

67.08 

-20.28 

-20.28 

包裹 

万件 

7.91 

7.91 

27.58 

27.58 

订销报纸累计数 

万份 

2619.62 

2619.62 

-0.88 

-0.88 

订销杂志累计数 

万份 

97.79 

97.79 

-7.63 

-7.63 

汇兑 

万笔 

3.62 

3.62 

-16.97 

-16.97 

2、快递业务 

万件 

702.53 

702.53 

4.69 

4.69 

其中:同城 

万件 

111.92 

111.92 

-35.50 

-35.50 

异地 

万件 

590.18 

590.18 

18.72 

18.72 

国际/港澳台 

万件 

0.43 

0.43 

1.24 

1.24 

  

  

  

  

  

  

注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 

 

全省各邮政行业业务总量表 

单  位 

邮政行业业务总量 

1月完成 

(万元) 

同比增长 (%) 

 

1月累计 (万元) 

 

同比增长 (%) 

 

占全省比重 (%) 

 

甘肃省 

29307.83 

19.21 

29307.83 

19.21 

101.29 

兰州市 

11344.50 

32.47 

11344.50 

32.47 

39.21 

定西市 

1947.08 

29.53 

1947.08 

29.53 

6.73 

临夏州 

1152.99 

27.58 

1152.99 

27.58 

3.98 

酒泉市 

1100.03 

24.46 

1100.03 

24.46 

3.80 

平凉市 

1589.53 

21.29 

1589.53 

21.29 

5.49 

甘南州 

376.49 

20.18 

376.49 

20.18 

1.30 

庆阳市 

2319.85 

20.03 

2319.85 

20.03 

8.02 

武威市 

1292.55 

12.80 

1292.55 

12.80 

4.47 

张掖市 

1025.74 

12.40 

1025.74 

12.40 

3.55 

金昌市 

503.17 

9.39 

503.17 

9.39 

1.74 

嘉峪关市 

482.20 

8.63 

482.20 

8.63 

1.67 

陇南市 

1809.58 

4.89 

1809.58 

4.89 

6.25 

白银市 

1302.67 

1.26 

1302.67 

1.26 

4.50 

天水市 

3061.44 

-4.31 

3061.44 

-4.31 

10.58 

  

全省各市州邮政行业业务收入表 

单位 

邮政行业业务收入 

1月完成 (万元) 

 

同比增长 (%) 

 

1月累计 (万元) 

 

同比增长 (%) 

 

占全省比重 (%) 

 

甘肃省 

47687.15 

26.25 

47687.15 

26.25 

100.00 

兰州市 

19808.05 

42.70 

19808.05 

42.70 

41.54 

金昌市 

1013.72 

36.84 

1013.72 

36.84 

2.13 

张掖市 

2311.95 

29.43 

2311.95 

29.43 

4.85 

甘南州 

621.17 

27.35 

621.17 

27.35 

1.30 

武威市 

2198.06 

26.36 

2198.06 

26.36 

4.61 

陇南市 

2773.94 

24.64 

2773.94 

24.64 

5.82 

临夏州 

1274.40 

19.70 

1274.40 

19.70 

2.67 

庆阳市 

3201.57 

19.45 

3201.57 

19.45 

6.71 

定西市 

2289.96 

18.05 

2289.96 

18.05 

4.80 

平凉市 

2090.79 

17.53 

2090.79 

17.53 

4.38 

嘉峪关市 

1001.25 

11.74 

1001.25 

11.74 

2.10 

白银市 

2476.52 

10.94 

2476.52 

10.94 

5.19 

天水市 

4925.88 

5.22 

4925.88 

5.22 

10.33 

酒泉市 

1699.89 

3.84 

1699.89 

3.84 

3.56 

 

 全省各市州快递业务量和业务收入情况表 

   

市州名称 

1月快递 

业务量 

(万件) 

同比增长 

  

(%) 

1月快递 

业务量累计 

(万件) 

同比增长 

  

(%) 

1月快递 

收 入 

(万元) 

同比增长 

  

(%) 

1月快递 

业务收入累计 

(万元) 

同比增长 

  

(%) 

甘肃省 

702.53 

4.69 

702.53 

4.69 

19532.69 

26.31 

19532.69 

26.31 

武威市 

24.57 

54.26 

24.57 

54.26 

713.07 

51.46 

713.07 

51.46 

定西市 

43.74 

26.20 

43.74 

26.20 

837.19 

38.36 

837.19 

38.36 

庆阳市 

37.02 

22.94 

37.02 

22.94 

1000.71 

35.03 

1000.71 

35.03 

兰州市 

391.28 

8.70 

391.28 

8.70 

11469.49 

33.28 

11469.49 

33.28 

平凉市 

29.21 

7.54 

29.21 

7.54 

603.63 

11.72 

603.63 

11.72 

酒泉市 

20.20 

3.37 

20.20 

3.37 

582.09 

4.19 

582.09 

4.19 

甘南州 

4.63 

-0.88 

4.63 

-0.88 

207.12 

33.36 

207.12 

33.36 

张掖市 

18.40 

-3.43 

18.40 

-3.43 

766.03 

36.63 

766.03 

36.63 

嘉峪关市 

8.97 

-4.56 

8.97 

-4.56 

327.15 

14.87 

327.15 

14.87 

金昌市 

10.08 

-6.86 

10.08 

-6.86 

274.30 

9.14 

274.30 

9.14 

白银市 

22.24 

-14.70 

22.24 

-14.70 

753.69 

22.16 

753.69 

22.16 

陇南市 

25.84 

-17.11 

25.84 

-17.11 

589.28 

10.81 

589.28 

10.81 

临夏州 

24.74 

23.84 

24.74 

23.84 

428.38 

14.20 

428.38 

14.20 

天水市 

41.61 

-33.46 

41.61 

-33.46 

980.56 

-15.95 

980.56 

-15.95 

 
 
相关新闻

中华人民共和国国家邮政局 版权所有      备案序号:京ICP备08008301号

主办单位中华人民共和国国家邮政局

State Post Bureau of The People's Republic of China