ag视讯厅注册|官网
今天是

2019年2月甘肃省邮政行业运行情况

    2019-03-28

 2019年1-2月,全省邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成7.32亿元,同比增长16.39%;邮政行业业务总量累计完成5.27亿元,同比增长20.59%。  

 2019年2月份,全省邮政行业业务收入完成2.55亿元,同比增长1.56%;全省邮政行业业务总量完成2.34亿元,同比增长22.35%。 

 1-2月,邮政服务业务总量累计完成3.28亿元,同比增长23.26%;邮政寄递服务业务量累计完成5296.64万件,同比下降0.61%;邮政寄递服务业务收入累计完成4778.55万元,同比增长17.76%。 

 2月份,邮政服务业务总量完成1.64亿元,同比增长23.69%;邮政寄递服务业务量完成2393.55万件,同比下降1.40%;邮政寄递服务业务收入完成1915.94万元,同比增长4.13%。 

 1-2月,全省快递服务企业业务量累计完成1082.66万件,同比增长3.18%;业务收入累计完成2.92亿元,同比增长13.69%。其中,同城业务量累计完成187.01万件,同比下降39.29%;异地业务量累计完成894.90万件,同比增长20.85%;国际/港澳台业务量累计完成0.76万件,同比下降1.41%。 

 2月份,全省快递服务企业业务量完成380.13万件,同比增长0.50%;业务收入完成0.96亿元,同比下降5.43%。 

 

   

   

  1-2月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的17.27%、82.66%和0.07%;业务收入分别占全部快递收入的7.05%、55.87%和0.85%。 

   

   

 

 

 

   

邮政行业发展情况表 

指标名称 

单位 

2019年2月 

比去年同期增长(%) 

累计 

当月 

累计 

当月 

一、邮政行业业务收入 

亿元 

7.32 

2.55 

16.39 

1.56 

1、邮政寄递服务 

亿元 

0.48 

0.19 

17.76 

4.13 

2、快递业务 

亿元 

2.92 

0.96 

13.69 

-5.43 

二、邮政行业业务总量 

亿元 

5.27 

2.34 

20.59 

22.35 

1、邮政寄递服务 

万件 

5296.64 

2393.55 

-0.61 

-1.40 

其中:函件 

万件 

122.11 

55.03 

-3.67 

29.12 

包裹 

万件 

11.59 

3.68 

18.14 

1.94 

订销报纸累计数 

万份 

4798.81 

2179.19 

-1.64 

-2.53 

订销杂志累计数 

万份 

191.22 

93.43 

-7.02 

-6.36 

汇兑 

万笔 

5.31 

1.69 

-37.75 

-59.47 

2、快递业务 

万件 

1082.66 

380.13 

3.18 

0.50 

其中:同城 

万件 

187.01 

75.09 

-39.29 

-44.17 

异地 

万件 

894.90 

304.72 

20.85 

25.20 

国际/港澳台 

万件 

0.76 

0.32 

-1.41 

-4.75 

  

  

  

  

  

  

注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 

 

   

   

全省各邮政行业业务总量表 

单  位 

邮政行业业务总量 

2月完成 

(万元) 

同比增长 (%) 

 

1-2月累计 (万元) 

 

同比增长 (%) 

 

占全省比重 (%) 

 

甘肃省 

23387.89 

22.35 

52695.72 

20.59 

100.00 

兰州市 

8818.33 

39.23 

20162.83 

35.34 

38.26 

临夏州 

893.61 

22.52 

2046.60 

25.32 

3.88 

定西市 

1329.45 

16.24 

3276.53 

23.79 

6.22 

酒泉市 

1010.59 

17.20 

2110.62 

20.87 

4.01 

庆阳市 

1969.95 

17.96 

4289.80 

19.07 

8.14 

金昌市 

482.15 

30.75 

985.31 

18.90 

1.87 

武威市 

1000.99 

24.96 

2293.54 

17.80 

4.35 

嘉峪关市 

440.16 

27.39 

922.37 

16.84 

1.75 

平凉市 

1146.94 

9.23 

2736.46 

15.93 

5.19 

甘南州 

276.05 

6.43 

652.54 

13.95 

1.24 

张掖市 

787.81 

7.70 

1813.55 

10.31 

3.44 

陇南市 

1586.07 

17.19 

3395.65 

10.30 

6.44 

天水市 

2688.88 

9.14 

5750.32 

1.54 

10.91 

白银市 

956.92 

-4.60 

2259.59 

-1.31 

4.29 

  

全省各市州邮政行业业务收入表 

单位 

邮政行业业务收入 

2月完成 (万元) 

 

同比增长 (%) 

 

1-2月累计 (万元) 

 

同比增长 (%) 

 

占全省比重 (%) 

 

甘肃省 

25528.31 

1.56 

73215.46 

16.39 

100.00 

甘南州 

388.42 

23.08 

1009.59 

25.67 

1.38 

张掖市 

1307.15 

15.23 

3619.10 

23.91 

4.94 

庆阳市 

2585.27 

28.17 

5786.84 

23.20 

7.90 

临夏州 

985.67 

22.25 

2260.07 

20.80 

3.09 

兰州市 

8418.59 

-12.87 

28226.64 

19.89 

38.55 

武威市 

1163.10 

8.21 

3361.16 

19.43 

4.59 

定西市 

1449.29 

16.15 

3739.25 

17.30 

5.11 

平凉市 

1353.27 

16.01 

3444.06 

16.93 

4.70 

陇南市 

1640.07 

4.85 

4414.01 

16.47 

6.03 

金昌市 

412.51 

-24.52 

1426.23 

10.79 

1.95 

白银市 

1371.81 

2.22 

3848.33 

7.67 

5.26 

酒泉市 

989.12 

14.02 

2689.01 

7.36 

3.67 

嘉峪关市 

524.64 

-6.01 

1525.89 

4.93 

2.08 

天水市 

2939.40 

3.72 

7865.28 

4.66 

10.74 

   

   

 全省各市州快递业务量和业务收入情况表 

   

市州名称 

2月快递 

业务量 

(万件) 

同比增长 

  

(%) 

1-2月快递 

业务量累计 

(万件) 

同比增长 

  

(%) 

2月快递 

收 入 

(万元) 

同比增长 

  

(%) 

1-2月快递 

业务收入累计 

(万元) 

同比增长 

  

(%) 

甘肃省 

380.13 

0.50 

1082.66 

3.18 

9649.11 

-5.43 

29181.80 

13.69 

武威市 

14.22 

89.84 

38.79 

65.64 

297.45 

10.30 

1010.52 

36.47 

临夏州 

15.69 

38.03 

40.43 

28.99 

269.38 

19.91 

697.76 

16.34 

定西市 

22.67 

31.94 

66.41 

28.10 

392.97 

7.73 

1230.16 

26.84 

庆阳市 

18.79 

15.55 

55.81 

20.35 

474.71 

19.27 

1475.42 

29.53 

平凉市 

17.22 

15.05 

46.43 

10.21 

357.64 

11.62 

961.27 

11.68 

酒泉市 

10.80 

22.40 

31.00 

9.29 

263.26 

-19.11 

845.35 

-4.39 

兰州市 

210.41 

1.00 

601.69 

5.88 

5662.07 

-5.79 

17131.56 

17.21 

陇南市 

15.92 

25.30 

41.76 

-4.83 

309.96 

17.27 

899.24 

12.96 

甘南州 

1.88 

-24.31 

6.51 

-9.02 

67.88 

-11.24 

275.00 

18.64 

嘉峪关市 

4.35 

-19.81 

13.32 

-10.14 

129.72 

-25.86 

456.87 

-0.63 

张掖市 

9.07 

-32.63 

27.48 

-15.52 

356.31 

-17.95 

1122.34 

12.81 

金昌市 

4.57 

-33.73 

14.65 

-17.31 

99.70 

-42.38 

374.00 

-11.87 

白银市 

11.85 

-26.04 

34.09 

-19.01 

316.21 

-21.18 

1069.90 

5.08 

天水市 

22.69 

-38.38 

64.30 

-35.29 

651.85 

-14.83 

1632.41 

-15.51 

相关新闻

中华人民共和国国家邮政局 版权所有      备案序号:京ICP备08008301号

主办单位中华人民共和国国家邮政局

State Post Bureau of The People's Republic of China